2024 оны 5-р сарын чадавхжуулах сургалт зарлагдлаа

  Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдэд сонгон суралцах багц цаг тооцно. Та манай цахим сургалтад хамрагдсанаар тухайн хичээлийн бичлэгийг сургалт үргэлжлэх ху...

 • 1135
 • 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-аас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад

  2024 оны 04 дүгээр сарын 08-аас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад тэнцсэн мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийн зэрэг Барилга, хот байг...

 • 543
 • ТАРИФТ ЦАЛИНГИЙН ЖИШИГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

    Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.10, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.5...

 • 417
 • ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТ ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ

  ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТ ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ

 • 499
 • 2024 оны 5-р сарын чадавхжуулах сургалт зарлагдлаа

    Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдэд сонгон суралцах багц цаг тооцно. Та манай цахим сургалтад хамрагдсанаар тухайн хичээлийн бичлэгийг сургалт үргэлжлэх ху...

 • 1135
 • 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-аас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад

  2024 оны 04 дүгээр сарын 08-аас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад тэнцсэн мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийн зэрэг Барилга, хот байг...

 • 543
 • Сүүлд орсон
  Топ мэдээ

  Барилгын материалын үнийн мэдээлэл

  Invalid date - ны байдлаар ерөнхий барилгын материалуудын үнэ.

  Хайлт хийх:

  Хамтрагч компаниуд

  "

  Сантехникийн инженер Сурахбаяр овогтой Сундуй /РД: ВР 89022614/ тусгай зөвшөөрлөөс хасаж өгнө үү.

  "

  “Бурхантхясаат”ххк болон “Люксвүүд грүпп” ххк-н тусгай зөвшөөрлөөс рд оэ84110166 Б.гэрэлмаа хасаж өгнө үү!

  "

  2024 оны 4- р сард зөвлөхийн зэрэг сунгуулах шалгалт өгсөн одоо болтол тушаал нь яагаад гарахгүй байна вэ

  © 2024 он бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан