2024 оны 5-р сарын чадавхжуулах сургалт зарлагдлаа

  Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдэд сонгон суралцах багц цаг тооцно. Та манай цахим сургалтад хамрагдсанаар тухайн хичээлийн бичлэгийг сургалт үргэлжлэх ху...

 • 1427
 • 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-аас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад

  2024 оны 04 дүгээр сарын 08-аас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад тэнцсэн мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийн зэрэг Барилга, хот байг...

 • 1390
 • ТАРИФТ ЦАЛИНГИЙН ЖИШИГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

    Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.10, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.5...

 • 1579
 • ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТ ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ

  ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТ ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ

 • 1274
 • 2024 оны 5-р сарын чадавхжуулах сургалт зарлагдлаа

    Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах мэргэжилтнүүдэд сонгон суралцах багц цаг тооцно. Та манай цахим сургалтад хамрагдсанаар тухайн хичээлийн бичлэгийг сургалт үргэлжлэх ху...

 • 1427
 • 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-аас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад

  2024 оны 04 дүгээр сарын 08-аас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад тэнцсэн мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийн зэрэг Барилга, хот байг...

 • 1390
 • Сүүлд орсон
  Топ мэдээ

  Барилгын материалын үнийн мэдээлэл

  Invalid date - ны байдлаар ерөнхий барилгын материалуудын үнэ.

  Хайлт хийх:

  Хамтрагч компаниуд

  "

  Шинэчилсэн материалын үнийн сэтгүүл файлаар авах

  "

  Тусгай зөвшөөрлөө сунгуулахаар хүсэлт гаргаж бгаа юм. Гүйцэтгэсэн ажил хэсгийг бөглөж бх явцад төсөвт өртөгт үнэ бичихээр автоматаар нормчлолын санд автомартаар тооцогдсон мөнгийг ямар данс...

  "

  2023-2024 оны материалын үнэ, ажлын хөлсийг өгч болох уу

  © 2024 он бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан